Σισσύφιες Επιστολές

Κόσμοι Δίχως Τέλος

 "Οι άνθρωποι συνάντησαν και σε άλλους πλανήτες ζωή.
Φυσικά αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αναληθείς, καθώς η ανθρωπότητα δεν ασχολούνταν με ζητήματα ιθαγένειας των κατοίκων του πλανήτη.Μόνο με την άμεση απομάκρυνσή τους."

Τα έτη μετά Επαφής  σήμαναν την αλλαγή της ανθρώπινης ιστορίας με έναν τρόπο αδιανόητο. Σήμαναν την επικοινωνία με τον μυστηριώδη Σισσύφιο πολιτισμό, την ανταλλαγή πληροφοριών και πρόσβαση στην θαυμαστή τεχνολογία τους. Σήμαναν (σε συνδυασμό με την πρόσβαση στην τεχνολογία Φερμί-Λάμπαχ), την αποίκηση του Σύμπαντος και την εξάπλωση της Πανανθρώπινης Αυτοκρατορίας σε τόπους πέρα από την πιο μακρινή μας φαντασία.

Σήμαναν όμως και τον σχεδόν ολοκληρωτικό αφανισμό μας στα χέρια εξωγήινων όντων που είχαν επίσης πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία.

Τώρα, το έτος 6500 μΕ, η Ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την προοπτική ενός εξίσου καταστροφικού πολέμου. Το Τριμούρτι, οι αθάνατοι ηγέτες της Ανθρωπότητας, οδηγούν το είδος μας στην καταστροφή. Και μία γυναίκα που μιλά στις μηχανές, ένας τεχνοφετιχιστής και ένα ρομπότ που έχει δει το πραγματικό σχήμα του Σύμπαντος είναι η μοναδική μας ευκαιρία για επιβίωση.

Οι Σισσύφιες Επιστολές είναι μία σειρά από βιβλία επιστημονικής φαντασίας τα οποία ανήκουν σε μία ενιαία συνέχεια. Η Γέννηση του Άλεφ είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς.

Post a Comment