Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Gordon's Torment

A long time ago, artist Gidion Van Der Swaluw and I created a short strip that would be intended as the start to a graphic novel about the last man, living inside an evil supercomputer. Unfortunately, we were unable to find a publisher for it but the pages are still here, for your viewing pleasure..Post a Comment

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου