Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019

The Soft Confessional (AUDIO)

Originally published in in Issue 10, Volume 11 of Schlock! Magazine 

This story has been adapted into audio and published by the Other Stories Podcast HERE

Post a Comment

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου